Elektronikus ügyintézés

EU-s projektek

Testületi ülések

Meghívók és Előterjesztések


Képviselő-testület az önkormányzati ciklus elején elfogadott ciklusterv illetve az évente jóváhagyott munkatervben (2020. évi) meghatározott számú – de legalább évi hat – rendes ülést tart, az adott hónap utolsó csütörtökén. Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44. §-ában szabályozott eseteken kívül, ha az ülés összehívását halaszthatatlan körülmény indokolja, vagy ha a Képviselő-testület döntésének hiányában az Önkormányzatot súlyos hátrány vagy kár érné. A Képviselő-testület ülései – a zárt ülés kivételével – nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, de az ülés menetét nem zavarhatja, és a napirend tárgyalásakor csak abban az esetben szólalhat fel, ha erre az ülésvezető engedélyt ad. Felszólalásra napirendi pontonként egyszer legfeljebb 5 perc időtartamban van lehetőség. A Képviselő-testület zárt ülést tart vagy zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.”


Meghívó:  ide kattintva. Előterjesztések: Címre kattintva ismerhetők meg.

Meghívó:  ide kattintva. Előterjesztések: Címre kattintva ismerhetők meg.

Meghívó: ide kattintva. Előterjesztések: Címre kattintva ismerhetők meg.

Meghívó:i ide kattintva. Előterjesztések: Címre kattintva ismerhetők meg.

Meghívó: ide kattintva. Előterjesztések: Címre kattintva ismerhetők meg.