Elektronikus ügyintézés

EU-s projektek

Térségi újság letöltése

Pilis-Dunakanyar Hírmondó

Szigetmonostori adók

 

  • Adóköteles: Az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
  • Adó alanya: a vállalkozó.
  • Adó alapja: A nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

  • Adó mértéke:
  1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: adóalap 1,5%-a.
  2. Ideiglenes tevékenységgel végzett tevékenység esetén: 5.000 Ft/nap.

    Bankszámlaszám: 11742087-15393764-03540000