Elektronikus ügyintézés

EU-s projektek

Térségi újság letöltése

Pilis-Dunakanyar Hírmondó

Szigetmonostori adók

 

  • Adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként az  önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
  • Adó alapja: A megkezdett vendégéjszakák száma.
  • Mértéke: Személyenként és vendégéjszakánként: 300 Ft.

  • Mentes az adó alól:
  1. 18. életévét be nem töltött magánszemély.
  2. A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély.
  3. A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.
  4. Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja).

    Bankszámlaszám: 11742087-15393764-03090000