Elektronikus ügyintézés

EU-s projektek

Magyar falu program

2020 rendezvények

Térségi újság letöltése

Pilis-Dunakanyar Hírmondó

Követés a facebookon

Követés a facebookon

I love Dunakanyar

Együtt az egészségért

Helyi hírek

A településképpel, értékvédelemmel, településrendezési tervekkel, telkek beépíthetőségével valamint a telekalakításokkal összefüggő ügyekben Körmendi Judit főépítész tud tájékoztatást adni. Félfogadás helye: Szigetmonostor, Fő u. 26. Félfogadási idő:szerda 13.00-16.00 között a hivatal titkárságán (26/393-512/101)előre egyeztetett időpontban. A települési főépítész feladatkörébe tartozó ügyek ügyintézési rendjéről a címre kattintva olvashatnak tovább.

 

 

Elérhetőség: telefon: 06 1 209 09 99

e-mail : Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYINTÉZÉSI RENDJÉTŐL

 

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az építéshatósági ügyek ügyintézése Szentendrén az Építéshatósági Irodán történik. Szigetmonostoron építéshatósági ügyintézés nincs.

Szigetmonostor építéshatósági ügyintézője: Sabján Viktória.

Ügyintézés helye: Szentendre Városház tér 3.

Félfogadási idő:

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

péntek: : 8.00-12.00

Elérhetőség: 06 26/300-407

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. építési törvény 2013. január 1-től hatályos módosítása szerint az építésügyi hatóság

a) építési engedélyezési,

b) összevont engedélyezési,

c) fennmaradási engedélyezési,

d) használatbavételi engedélyezési,

e) bontási engedélyezési,

f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,

g) jogutódlás tudomásulvételi,

h) használatbavétel tudomásulvételi,

i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,

j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,

k) kötelezési,

l) végrehajtási,

m) szakhatósági, valamint

n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági

szolgáltatást nyújt.

 

TÁJÉKOZTATÓ

a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez) szükséges  hatósági bizonyítványok kiállításáról

Az átminősítésekkel kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítását a szentendrei Építéshatósági Iroda végzi. Más funkciójú épület lakóépületté minősítéshez az alábbi tudnivalók szükségesek:

Lakóépületté való átminősítés alapvető feltétele, hogy az épület feleljen meg az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1977 XII. 20 Kormányrendelet) előírásainak. 

Az átminősítést Szentendrén a Városház tér 3. alatt található Építéshatósági Irodán az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet kezdeményezni, az eljárás költsége 20.000 Ft.  A kérelemre induló eljárás során az építésügyi hatóság helyszíni szemle megtartása mellett győződik meg arról, hogy az építmény rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, a meglévő építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e.

Lakóépületté nyilvánítás alapvető minimális feltételei az alábbiaknak:

-          Az épület huzamos tartózkodásra szolgáló lakó-, főző-, egészségügyi-, közlekedő-, és tároló- helyiségeinek együttesen biztosítaniuk kell az alapvető lakófunkciók: pihenés, tartózkodás, főzés tisztálkodás, tárolás feltételeit.

-          A 30 m2-nél nagyobb épületek egy lakószobájának legalább 16,0 m2-nek kell lennie, amibe az egy légtérben lévő konyha területe nem számít bele.

-          A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. Kéménnyel rendelkező épület esetén annak évi rendszeres ellenőrzését a kéményseprő által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.  

A földhivatali ingatlan nyilvántartásba való átvezetést a hatósági bizonyítványt mellékelve a Szentendrei Járási Földhivatalnál  (Szentendre Dunakanyar Körút. 1.) kell kérelmezni, ennek eljárási költsége 6600 Ft.

 

 

 

Megosztás