Elektronikus ügyintézés

EU-s projektek

Magyar falu program

2020 rendezvények

Térségi újság letöltése

Pilis-Dunakanyar Hírmondó

Követés a facebookon

Követés a facebookon

I love Dunakanyar

Együtt az egészségért

Helyi hírek

Az ünnepre készülődés közben jutott az eszembe az ötlet, hogy rövid beszélgetések formájában gyűjtök be gondolatokat három egyházi embertől, akik így vagy úgy, de mindenképp befolyásolják falunk hitéletét.
Horváth Hegyi Olivér a Szentendrei Evangélikus Gyülekezet pásztora, de több szállal kötődik Szigetmonostorhoz, és a Szentendrei szigethez. További részletek a címre kattintva olvashatók.

Hogyan kerül egy szentendrei evangélikus lelkész, a szigetmonostori óvodába hittant tanítani?
- Az evangélikusok a legújabb kori betelepüléssel érkeztek a Szentendrei szigetre, esetenként beházasodással. Szentendre központú gyülekezetünkhöz 13 település tartozik, úgynevezett szórványban élő evangélikusok alkotják a Dunakanyar ölelésében élő mintegy ezer fős közösségünket. Sok esetben a gyülekezet tagjai jönnek el szentendrei (egyetlen) templomunkba istentiszteletre a Bükkös patak partjára, baba-mama kört, konfirmációi órát, ifjúsági alkalmakat, bibliaórát, asszonykört, családi kört, fészekrakók körét, bütyköldét, énekkart, nyugdíjas kört a szentendrei gyülekezeti teremben tartunk, ahová a szélrózsa minden irányából érkeznek testvérek. A rövid bevezetés után hagy válaszoljak a kérdésre. A hittanóra mellett az ovis hittan - vagy ahogyan azt mi hívjuk, ovis bibliakör - az egyetlen, amit helyben, az adott intézményben tartunk. Számomra a kicsik különösen is kedves korosztály. Én magam (a Lakatos családhoz hasonlóan) egy hatgyermekes, feleségem egy kilenc gyermekes családba nőtt fel. A gyermek Isten áldása, nem pedig kolonc, nyűg, probléma, ahogyan azt sok mai szülő gondolja. A legkisebbekkel elkezdeni dolgozni, hitüket plántálni, és aztán végigkísérni a konfirmáción, esküvőn át a családalapításig óriási öröme a lelkésznek. Az ige magvacskáit már ebben a korban elhintjük, hogy aztán ki tudjon kelni. Hitet nem tudunk nekik adni, hiszen az személyes, de el tudjuk indítani őket a Jézus felé vezető úton. A szigetmonostori óvoda szolgálatom ideje alatt, az elmúlt hét évben mindig nyitott volt, lelkesen vagyok együtt 5-6 kicsivel Jézus történeteit játékosan tanítva, énekelve, imádkozva.

- Ha nincs itt temploma a Lutheránus egyháznak, miért fontos egy evangélikus lelkész jelenléte?
- Mindenki szeret az övéihez tartozni. Lelkészi szolgálat nélkül ritkán plántálódik egy gyülekezet. A lelkész egyfelől missziót végez az Istentől távoli emberek között, másrészt a rábízottakkal, mint ahogyan a jó pásztor teszi, törődik, terelgeti, gondozza őket. Azokat a juhocskákat, akik ezt nem engedik és elkóborolnak, szem elől téveszti a pásztor. Ám akik ovis hittanra, hit-és erkölcstanra beíratják gyermekeiket, elhozzák őket megkeresztelni, és akik tartják a kapcsolatot anyagyülekezetükkel, felelősséget éreznek saját egyházuk iránt, azoknak fontossá válik lelkészük, hitoktatójuk, hiszen ők az élet egyik, ha nem legfontosabb részét tudják közvetíteni, az evangéliumot, a keresztény életet legyen téma egy családban, faluban a halottak napja így az örök élet, vagy karácsony, Jézus Krisztus születésének ünnepe.

- Advent időszakában vagyunk. Miben különbözik egy evangélikus várakozás más egyházak hasonló időszakától?
- A kettős várakozás minden felekezetben azonos. Egyfelől várjuk Jézus (és nem Jézuska, vagy kis Jézus) megszületésének emlékünnepét, másrészt várjuk, hogy újra visszajöjjön. Az evangélikus családokban azért van egy Luther Márton által szorgalmazott szokás, ami az év minden napjára igaz, de az ádventi koszorú gyertyáinak meggyújtása időszakában még inkább. Esténként családi áhítatot tart a családfő, ami igeolvasásból, gyermekes családokban a gyermekbiblia olvasásából, imádságból és énekek énekléséből áll. Nem több ez 10-15 percnél, de saját tapasztalatból mondom, kicsiknek, nagyoknak egyaránt felemelő érzés így együtt lenni estéről estére, esetleg egy-egy ádventi kalendárium ablakát kinyitva rácsodálkozni, végigbeszélni Jézus születésének történetét. Ez persze nem csak evangélikusoknak ajánlott, hanem minden jóakaratú embernek, aki szereti Jézust.

- Mi az a három szó, amelyet ha meghallasz, az Advent jut eszedbe és milyen érzést vált ki belőled?
 -  Az első az Immánuel, ami azt jelenti. Velünk az Isten. Régóta éneklem Kodály Zoltán Ádventi énekét, fenséges éneknek tartom, amely így kezdődik: "Ó jöjj, jöjj Immánuel, had szabaduljon Izrael..." Hetek óta ezt gyakoroljuk a gyülekezet kórusával, hetek óta ádventre gondolok és egy nagy-nagy várakozás van bennem. A másik a december. Érdekes, hogy nem a hó, nem a tél, nem a karácsony, hanem az ádventtel társítom a decembert. Egyre inkább arra tolódik családi életünk, hogy november végén mindent előkészítsünk karácsonyra, hogy az ádventben már ne kelljen se ajándékkal, se vásárlással foglalkozni, a rohanás ne vegye el figyelmünket Jézus érkezéséről, hiszen a decemberi napok már más előkészületekre kellenek, ami egy lelkészcsalád életében fokozottan igaz. A harmadik szó a betlehem állítás. Minden évben felállítunk egy betlehemest templomunk előtt. Tavaly sajnálatos módon összetörték, meggyalázták a gyermek Jézus kis szobrát és más alakokat, az idén újakat faragtattunk, aminek megtekintésre szeretettel várjuk a kedves olvasót is. Idei betlehemesünk nem is igazi betlehemes, hiszen Jézus születésének előtörténetét jelenítettük meg három stációban. Máriának, majd Józsefnek megjelenő angyal, illetve a pásztoroknak hírül adott Jézus-születés. Számomra az ádventi időszak nélkülözhetetlen emlékeztető kellékei ezek a jelenetek, no és maga az istálló szín, természetesen a gyermek Jézus nélkül, aki 24-én este kerül be a jászolba.

Olivér, köszönöm, hogy megosztottad velünk ünnepi gondolataidat.

Bolyán Péter

Megosztás