Elektronikus ügyintézés

EU-s projektek

Magyar falu program

2020 rendezvények

Térségi újság letöltése

Pilis-Dunakanyar Hírmondó

Követés a facebookon

Követés a facebookon

I love Dunakanyar

Együtt az egészségért

Helyi hírek

Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez) szükséges  hatósági bizonyítványok kiállításáról. Az átminősítésekkel kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítását a szentendrei Építéshatósági Iroda végzi. Más funkciójú épület lakóépületté minősítéshez az alábbi tudnivalók szükségesek: További információ a címre kattintva.

Lakóépületté való átminősítés alapvető feltétele, hogy az épület feleljen meg az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1977 XII. 20 Kormányrendelet) előírásainak.
Az átminősítést Szentendrén a Városház tér 3. alatt található Építéshatósági Irodán az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet kezdeményezni, az eljárás költsége 20.000 Ft.  A kérelemre induló eljárás során az építésügyi hatóság helyszíni szemle megtartása mellett meggyőződik arról, hogy az építmény rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, a meglévő építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e.
Lakóépületté nyilvánítás alapvető minimális feltételei az alábbiaknak:
Az épület huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek: lakó-, főző-, egészségügyi-, közlekedő-, és tároló- együttesen biztosítaniuk kell az alapvető lakófunkciók: pihenés, tartózkodás, főzés tisztálkodás, tárolás feltételeit.
A 30 m2-nél nagyobb épületek egy lakószobájának legalább 16,0 m2-nek kell lennie, amibe az egy légtérben lévő konyha területe nem számít bele.
A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. Kéménnyel rendelkező épület esetén annak évi rendszeres ellenőrzését a kéményseprő által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. 
A földhivatali ingatlan nyilvántartásba való átvezetést a hatósági bizonyítványt mellékelve a Szentendrei Járási Földhivatalnál (Szentendre Dunakanyar Körút. 1.) lehet kezdeményezni, ennek eljárási költsége 6600 Ft.

Tájékoztató építéshatósági  ügyek ügyintézési rendjéről
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az építéshatósági ügyek ügyintézése Szentendrén az Építéshatósági Irodán történik. Szigetmonostoron építéshatósági ügyintézés nincs.
Szigetmonostor építéshatósági ügyintézője: Sabján Viktória telefonja: 26/503-336
Ügyintézés helye: Szentendre Városház tér 3.
Félfogadási idő:
szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
péntek: : 8.00-12.00
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. építési törvény 2013. január 1-től
hatályos módosítása szerint az építésügyi hatóság
a) építési engedélyezési,
b) összevont engedélyezési,
c) fennmaradási engedélyezési,
d) használatbavételi engedélyezési,
e) bontási engedélyezési,
f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
g) jogutódlás tudomásulvételi,
h) használatbavétel tudomásulvételi,
i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,
j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
k) kötelezési,
l) végrehajtási,
m) szakhatósági, valamint
n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi
eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági
szolgáltatást nyújt.

Tájékoztató a települési főépítész feladatkörébe tartozó ügyek ügyintézési rendjéről
A településképpel, településrendezési eszközökkel valamint telekalakításokkal összefüggő ügyekben Körmendi Judit főépítész a  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen érhető el, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Szigetmonostor Fő u. 26.) péntekenként 9.00-12.00 között, a hivatal titkárságán előre egyeztetett időpontban.  (26/393-512/101)
Az települési főépítész a sziget településein az alábbi feladatokat látja el:
- az állami főépítésszel és az érintett szomszédos önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,
-  figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testületek részére,
- közreműködik a helyiértékvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
- szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
- közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,
- részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,
- közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

Megosztás