Elektronikus ügyintézés

EU-s projektek

Magyar falu program

2020 rendezvények

Térségi újság letöltése

Pilis-Dunakanyar Hírmondó

Követés a facebookon

Követés a facebookon

I love Dunakanyar

Együtt az egészségért

Helyi hírek

HATÁROZAT

A Pest Megyei Védelmi Bizottság Elnökének 11/2013. (VI.27.) számú határozata  alapján az árvíz okozta rendkívüli belvízi helyzetre tekintettel

1.    Szigetmonostor Horány településrészén
fúrt kutak – ivóvíz, gazdasági, higiéniai, állattartási célú – használatát,

2.    Szigetmonostor Horány településrészen termesztett, kút illetve talajvízzel érintkezett élelmiszerek fogyasztását, árusítását és háziállatok ellátására történő felhasználását

azonnali hatállyal megtiltom.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS
További információ a címre kattintva:

Az egyes ingatlanokon ingatlanokon jelentkező szennyvíz-kiöntések, a fúrt kutakkal való összefolyás veszélyezteti a település lakosságát, az állatállományt. Az árvízi, belvízi védekezés során tett megelőző intézkedések a fúrt kutak tekintetében jelenleg már nem garantálják a településrész biztonságát.

A Pest Megyei Védelmi Bizottság Elnökének 11/2013. (VI.27.) számú, Szigetmonostor település mentesítési, fertőtlenítési és közegészségügyi feladatairól szóló határozatának 1.pontja szerint:
„A Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: népegészségügyi szerv) vezetőjének javaslata alapján Szigetmonostor Horány településrészén fúrt kutak – ivóvíz, gazdasági, higiéniai, állattartási célú – használatát azonnali hatállyal megtiltom.
Felelős:  népegészségügyi szerv vezetője,
      Szigetmonostor polgármestere
Határidő: azonnal”
9.pontja szerint:
„A népegészségügyi szerv vezetőjének javaslata alapján Szigetmonostor település Horány településrészen termesztett, kút illetve talajvízzel érintkezett élelmiszerek fogyasztását, árusítását és háziállatok ellátására történő felhasználását megtiltom.
Felelős: Szigetmonostor polgármestere
            népegészségügyi szerv vezetője,
Határidő: azonnal”

A fentiek alapján elfogadtam a Pest Megyei Védelmi Bizottság Elnökének határozatát és a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján hoztam.

Szigetmonostor, 2013. június 27.

Molnár Zsolt  polgármester

Megosztás