Elektronikus ügyintézés

EU-s projektek

Magyar falu program

2020 rendezvények

Térségi újság letöltése

Pilis-Dunakanyar Hírmondó

Követés a facebookon

Követés a facebookon

I love Dunakanyar

Együtt az egészségért

Helyi hírek

Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Kivétel ez alól: munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal éjfél és reggel 5 óra között megengedett a  lakóhely, a  tartózkodási hely vagy a  szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. Részletek a címre kattintva…


Csak olyan élőzenei és válogatott lemezbemutató rendezvény tartható meg, és csak olyan rendezvényen szabad részt venni, melyen megváltott ülőhellyel kell rendelkezni a résztvevőknek.

 

Az előző pontban írt rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvény (a továbbiakban együtt: kulturális vagy sportrendezvény) úgy tartható meg, hogy a nézőterén a nézők – a páholyok kivételével – csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani. A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen a páholyokban, a kulturális vagy sportrendezvény szünetében, a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben. A betartásáról és az  ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a  kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a  kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a  személyt, aki a  szervező, az  üzemeltető, illetve a  szervező vagy az  üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg, a  szervező, az  üzemeltető, illetve a  szervező vagy az  üzemeltető alkalmazottja köteles a  látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

 

Múzeumok, Könyvtárak, Közművelődési intézmények látogathatóak azzal a feltétellel, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani. A betartásáról az intézmény üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a  személyt, aki az  üzemeltető, vagy az  üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a másik személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

 

A  rendezvényekkel kapcsolatos és az intézményekkel kapcsolatos kötelezettségek betartását a rendőrség ellenőrzi. Az ellenőrzés során kötelezettség megszegéséről szerez  tudomást,  figyelmeztetést alkalmaz, 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt – a  sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja, vagy a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a  helyszínen legalább egy, de legfeljebb tíz sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani.

 

A koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése érdekében a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak, valamint az  állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területein a parkolás ingyenes.

 

A járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a  maszkviselés szabályai – a  veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.Szabálysértés esetén a  pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

 

2020. november 2-től módosításra került a 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet is. A módosítás értelmében A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy köteles maszkot viselni, kivéve a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt.Azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.

 

 

Megosztás