Helyi hírek

Avar és kerti hulladék égetési rendje

  • Nyomtatás

Az avar és kerti hulladék égetési tevékenységekkel kapcsolatban a Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008 (I.21.) önkormányzati rendelete az irányadó. Száraz füvet, kerti hulladékot közterületen égetni tilos, saját ingatlanon szabadban égetni pénteken 08:00 és 20:00 óra között a tűzvédelmi szabályok betartásával szabad. További információk a cikk címére kattintva ismerhetőek meg!

Csak jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

•Ipari eredetű, veszélyes és egyéb kommunális hulladék égetése tilos!

•A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

•A tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

•A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

•Az égetés során okozott esetleges károkért a tűz gyújtója felelős.

Ez a rendelet csak Szigetmonostor belterületére vonatkozik, a külterületi, nyílttéri égetés feltételeit az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról tartalmazza. Az esetleges országos tűzgyújtási tilalomról a www.katasztrofavedelem.hu oldalon tájékozódhat.

A rendeletben foglaltak be nem tartása esetén közigazgatási bírság kiszabására kerülhet sor.