Helyi hírek

Tájékoztató az európai parlamenti (EP) választás formanyomtatványairól, kérelmeiről

  • Nyomtatás

Tisztelt Választópolgárok! Az európai parlamenti (EP) választás formanyomtatványairól, kérelmeiről szóló tájékoztatót a címre kattintva ismerhetik meg.

Mozgóurna igénylésének szabályai:
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogvatartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

A mozgóurna igénylését – a választást megelőző 66. naptól – 2019. március 21-től lehet benyújtani.
•    ONLINE igénylés
     o    ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (2019. május 22. szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
     o    ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig nyújtható be.
•    SZEMÉLYESEN történő igénylés
     A szavazást megelőző második napon (2019. május 24. pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
•    POSTÁN történő igénylés
     A szavazást megelőző negyedik napon (2019. május 22. szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
•    írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
     o    a szavazást megelőző második napon (2019. május 24. pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
     o    a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig  a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
•    írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
     o    a szavazást megelőző negyedik napon (2019. május 22. szerdán)    16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
     o    a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. május 24. péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az elfogadott mozgóurna kérelem esetén a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen    (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

                                                           *******


Átjelentkezés szabályai:
Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, de bejelentett lakóhelyétől eltérő településen, (vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat.

A 2019. május 26. napjára kitűzött EP választáshoz kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet – a választást megelőző 66. naptól – 2019. március 21-től lehet benyújtani.

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai:
A kérelemben feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre lehet.

Minden településen csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címe 2015 Szigetmonostor, Fő utca 26. – Polgármesteri Hivatal, melyről a helyi választási iroda írásban is tájékoztatni fogja.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogvatartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.


                                                           *******


Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása
Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. Azokról a külképviseletekről, ahol a szavazás lehetséges, valamint a szavazás idejéről a www.valasztas.hu oldalon tájékozódhat.

A 2019. május 26. napjára kitűzött EP választáshoz kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet – a választást megelőző 66. naptól – 2019. március 21-től lehet benyújtani.

A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtásának szabályai:
Választópolgárként kizárólag az országgyűlési választásokon, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint az országos népszavazáson szavazhat külföldön, a külképviseleteken.

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

                                                           *******


Segítség a fogyatékossággal élők számára
Annak érdekében, hogy a választópolgár a választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti
•    a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
•    a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg,
•    a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
•    akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja
•    online a www.valasztas.hu oldalon
•    személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható.

Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden választásra érvényes.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon (2019. május 17.) 16.00 óráig kell benyújtania.

Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szavazást megelőző 68. napon (2019. március 19.) 16.00 óráig benyújtott kérelemmel van lehetőség.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon (2019. május 22.) 16.00 óráig be kell nyújtania.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Fogyatékossággal élő választópolgár segítése iránti kérelmet az alábbi dokumentumra (71-es számú formanyomtatvány) kattintva letöltheti/lementheti:
Kérelem fogyatékossággal élő választópolgár segítése iránt                                                           *******

Adatkiadás megtagadása iránti kérelem benyújtásának szabályai
A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kampány céljából a választópolgárok név- és lakcímadatait a választási iroda adja át részükre.      Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.

A kérelmet benyújthatja
•    online a www.valasztas.hu oldalon;
•    személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően benyújtani. Ha Ön már kérelmezte személyes adatainak letiltását, az minden választásra érvényes.
 
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
 
Személyes adatai kiadásának tiltása iránti kérelmet az alábbi dokumentumra (71-es számú formanyomtatvány) kattintva letöltheti/lementheti:
Kérelem személyes adatok kiadásának megtiltása iránt


                                                           *******

Más EU tagállam polgárainak választói névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására
Az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő állampolgáraként eldöntheti, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazás jogát az állampolgársága szerinti tagállamban vagy Magyarországon gyakorolja.

A kérelmet benyújthatja
•    online  a www.valasztas.hu oldalon vagy
•    személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.

A szavazás feltétele, hogy Ön
•    az Európai Unió tagállamának állampolgára,
•    betöltötte a 18. életévét (vagy még azt megelőzően házasságot kötött),
•    rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és
•    sem Magyarországon, sem az állampolgársága szerinti tagállamban nincs kizárva a szavazás jogából.

Ha úgy dönt, hogy a magyarországi pártok által állított listára kíván szavazni, akkor a lakcíme szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodától kérheti névjegyzékbe vételét az Európai Parlament tagjainak választására.

A kérelem benyújtható online, valamint levélben vagy személyesen is a 81-es számú formanyomtatvány kitöltésével.

A kérelmet az alábbi dokumentumra (81-es számú formanyomtatvány) kattintva letöltheti/lementheti:
Kérelem más EU tagállam polgárainak névjegyzékbe vétele


A kérelmet már 17. életévének betöltésétől benyújthatja, de csak abban az esetben szavazhat, ha a szavazás napjáig betölti a 18. életévét (vagy házasságot köt).

A 2019. május 26-i választáson csak abban az esetben szerepelhet a magyarországi névjegyzékben, ha kérelme legkésőbb 2019. május 10-én beérkezik a helyi választási irodába.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az Unió tagállamainak állampolgárai csak egy országban adhatják le szavazatukat, ezért a magyar névjegyzékbe vételéről tájékoztatjuk az állampolgársága szerinti tagállamot, ahol Önt törlik a névjegyzékből.

Kérelme alapján Ön a magyar névjegyzéken fog szerepelni – és ezért az állampolgársága szerinti tagállamban nem szavazhat – az Európai Parlament tagjainak jövőbeni választásain sem, kivéve, ha
•    kéri törlését a magyarországi névjegyzékből,
•    megszünteti a magyarországi lakcímét,
•    elveszíti választójogát.

Bármikor – de a 2019. évi európai parlamenti választásra vonatkozóan legkésőbb május 16-án – kérheti törlését az Európai Parlament tagjai választásának magyarországi névjegyzékéből.

A kérelem benyújtható online, valamint levélben vagy személyesen is a 81-es számú formanyomtatvány kitöltésével.

A kérelmet az alábbi dokumentumra (81-es számú formanyomtatvány) kattintva letöltheti/lementheti:
Kérelem más EU tagállam polgárainak névjegyzékből törlése


Szigetmonostor, 2019. március 8.  

                                                     dr. Vaczó – Tánczos Szilvia jegyző
                                                      a Helyi Választási Iroda vezetője