Helyi hírek

Közlemény

  • Nyomtatás

Szigetmonostor Község Önkormányzata az Újságoló szeptemberi számában „Szigetmonostori migráció” címmel megjelent írás kapcsán kinyilvánítja, hogy azt Patakfalvi Gábor magánvéleményének tekinti, amely stílusában nem tükrözi az Önkormányzat véleményét és hozzáállását. A Képviselő-Testület a jövőben felülvizsgálja az Újságolóban megjelenő cikkek jelenleg kialakult kontrollját, és szükség esetén, a vélemény és szólásszabadság szem előtt tartása mellett, kész azon változtatni. Tovább a címre kattintva...

 Az Önkormányzat viszonyulása a településre betelepülők, valamint az ide látogatók irányába nem személyválogató, nem elkülönítő, hanem éppen befogadó, nyitott. A személyes kapcsolatok szoros egymást segítő hálójának vagyunk elkötelezettjei a település közösségét illetően, nem tartjuk helyesnek az általánosítást, a beskatulyázást és a prekoncepciókat bármilyen irányból érkezzen is az.
Álláspontunk szerint az Újságolóban megjelent írás stílusa nem az Önkormányzatot, nem az Újságolót, hanem a cikk íróját jellemzi, nem vonatkoztatható a településre és az Önkormányzatra sem, miként ha a Napot olykor eltakarják a felhők attól a Nap fényes és meleget sugárzó marad.
Kinyilvánítjuk, hogy a törvények, jogszabályok, közösségi normák betartása mindenki számára fontos és követendő, éppen a közösség érdekében. A közösséghez tartozás határvonala az ezeknek való megfelelés mentén és nem más szubjektív szempontok, vagy éppen az ideköltözés időpontja mentén húzódik.

Kérünk mindenkit akiben az írás kapcsán kérdések vetődtek fel, hogy településünket ne egy ilyen vélemény, hanem a személyes tapasztalás alapján ítélje meg. Biztosak vagyunk abban, miként ezt éljük meg nap mint nap, hogy a személyes találkozás során barátsággal találkozik minden ide érkező.

Szigetmonostor Község Önkormányzata